Пароль повинен містити не менше 10 (десяти) символів. Рекомендуємо використовувати мінімум 3 (три) групи символів. Під групою символів маються на увазі – символи однієї мови, одного регістру (наприклад: asdfghjklz, ZXCVBNMASD, 0123456789). Також можна використовувати небуквені символи з набору !#$%&*+-=?@^_
Натискаючи на кнопку «Зареєструватися», я погоджуюся з тим, що мною прочитані і прийняті Правила
Правила
Правова інформація
УГОДА З КОРИСТУВАЧЕМ ВЕБ-САЙТУ INHOUSEYURIST.COM
ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ КОНТЕНТУ КОРИСТУВАЧАМИ ВЕБ-САЙТУ
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Наведені нижче правила та умови являють собою договір (далі – Угода, а також Правила), що регулює відносини між будь-якою особою, яка виявила намір користуватися веб-сайтом, його функціональними можливостями, продуктами й послугами (далі, разом, - «Послуги», а у випадку вживання окремого різновиду чи певного виду – «Послуга») або отримати доступ до них (далі - «Користувач», а також «Ви»), та володільцем такого веб-сайту.

Під веб-сайтом розуміється сукупність програмних, інформаційних, а також мультимедійних засобів, даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, логічно пов'язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису володільця цього веб-сайту, доступний в мережі Інтернет за адресою inhouseyurist.com (далі – Веб-сайт).

Володільцем Веб-сайту є особа, зазначена в розділі 8 цієї Угоди (далі – Адміністрація), яка контролює та забезпечує функціонування Веб-сайту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Угода є публічною пропозицією укласти договір (офертою), а вчинення Вами будь-яких дій, направлених на виконання зазначених в такій Угоді умов, вважається її повним та безумовним прийняттям (акцептом). Зокрема, вважається що Ви приймаєте пропозицію укласти договір та підтверджуєте свій намір бути зобов’язаним за Угодою, якщо у встановленому порядку пройшли належним чином процедуру реєстрації, або ж якщо використовуєте Веб-сайт. У випадку незгоди з умовами Угоди повністю або в будь-якій її частині Ви зобов’язані негайно припинити користування Веб-сайтом.

1.2. Зміст Угоди становлять як умови викладені нижче, так і будь-які інші умови, що викладені в інших документах (в т.ч. електронних), які згадуються в цих Правилах та/або на які в них містяться посилання.

1.3. Адміністрація зберігає за собою право змінювати умови Угоди в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, при цьому нова редакція Угоди та/або відповідні зміни чи доповнення до Угоди вступають в силу з моменту їх опублікування на Веб-сайті, якщо інший строк набрання ними чинності не визначений безпосередньо умовами цієї Угоди або окремо при їх опублікуванні. Чинна редакція Угоди з зазначенням дати такої редакції знаходиться на Веб-сайті в публічному доступі за адресою: https://inhouseyurist.com/legal/. Користувач самостійно відслідковує усі оновлення редакцій Угоди (зміни та доповнення)та знайомиться з ними. Якщо Користувач продовжує користуватися Веб-сайтом після публікації нової редакції Угоди та/або відповідних змін чи доповнень до неї, вважається, що Користувач тим самим приймає таку редакцію та/або зміни чи доповнення. У випадку незгоди з новою редакцією Угоди та/або змін чи доповнень до Угоди повністю або в будь-якій її частині Користувач зобов’язаний негайно припинити користування Веб-сайтом.

2. РЕЄСТРАЦІЯ НА ВЕБ-САЙТІ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ ТА ПОСЛУГАМИ

2.1. Для використання сервісів та функціональних можливостей Веб-сайту (отримання доступу та користування Послугами) необхідно зареєструватись, що передбачає створення облікового запису, який являє собою частину Веб-сайту, містить відомості про Користувача та набір програмно-апаратних засобів (інструментарію), що дозволяє використовувати сервіси та функціональні можливості Веб-сайту (далі -Обліковий запис).

2.2. Можливість бути зареєстрованим на Веб-сайті (створити Обліковий запис) мають повнолітні особи з повною дієздатністю, які відповідають встановленим цими Правилами критеріям.

2.3. Реєструючи Обліковий запис, Ви погоджуєтеся та зобов’язуєтесь надати правдиву, точну і повну інформацію, необхідну для реєстрації та для користування Веб-сайтом, серед іншого, яка запитується у формі реєстрації, зокрема, прізвище, ім’я, по-батькові, поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти, тощо, та підтримувати таку інформацію в актуальному стані. Ви не повинні реєструвати (створювати) більше одного Облікового запису. Якщо за будь-яких умов Ваш Обліковий запис блокується (зупиняється, видаляється тощо) Адміністратором Ви не повинні реєструвати (створювати) новий Обліковий запис (клон). Так само не допускається реєстрація (створення) нового Облікового запису замість відновлення паролю доступу до первісного Облікового запису, у випадку втрати паролю. Ви не повинні використовувати неправдиві реєстраційні (особисті) дані, або використовувати для реєстрації Облікового запису особисті дані іншої особи, або ж використовувати в якості імені користувача (логіну) назви, які Ви не маєте право використовувати. Ви уповноважуєте нас проводити безпосередньо, або з залученням третіх осіб, необхідні дії, направлені на перевірку та/або підтвердження наданих Вами реєстраційних та інших даних для цілей створення Облікового запису. Здійснення перевірки та/або підтвердження наданих Вами реєстраційних та інших даних для цілей створення Облікового записує правом, а не обов’язком Адміністрації та проводиться на розсуд Адміністрації. Ви також надаєте нам право на направлення Вам на вказані адреси електронної пошти та/або номери телефонів повідомлень, чи на здійснення за вказаними номерами телефонів дзвінків, стосовно роботи Веб-сайту, його функціональних можливостей та інших повідомлень, що стосуються або випливають з користування Веб-сайтом (отримання доступу та користування Послугами).

2.4. Права Користувача по використанню сервісів та функціональних можливостей Веб-сайту, які надаються йому по завершенню процедури реєстрації та створення Облікового запису, є невідчужуваними, і не можуть бути передані разом з паролем доступу будь-якій іншій особі.

2.5. Використовуючи Веб-сайт, Користувач погоджується та зобов’язується:

 • дотримуватися положень чинного законодавства України, цієї Угоди та інших положень та/або правил Веб-Сайту, які є частиною цієї Угоди;
 • надавати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їх актуалізацією;
 • не розміщувати рекламу на Веб-сайті за виключенням випадків, передбачених цією Угодою. Це включає, але не обмежується рекламою товару, пропозиціями купити або продати будь-які продукти або послуги;
 • не поширювати спам або небажані листи на електронну пошту інших Користувачів;
 • інформувати Адміністрацію про несанкціонований доступ до облікового запису та/ао паролю та/або логіну Користувача;
 • не розміщувати на Веб-сайті інформацію та об'єкти авторського права (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси третіх осіб;
 • не реєструватися в якості Користувача від імені або замість іншої особи;
 • не створювати більше одного облікового запису. У разі виявлення будь-яких зловживань і порушень щодо використання облікових записів Адміністрація залишає за собою право блокувати та/або видаляти обліковий запис Користувача без будь-яких компенсацій.
 • не вводити Адміністрацію та інших Користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача;
 • не завантажувати, не зберігати, не публікувати, не поширювати та/або будь-яким іншим чином не використовувати віруси та інші шкідливі програми по відношенню до Веб-сайту;
 • не використовувати автоматизовані програми для збору інформації на Веб-сайті
 • не здійснювати незаконний збоір та обробку персональних даних інших Користувачів;
 • не відтворювати, не дублювати, не копіювати, не продавати, не здійснювати торгові операції, не перепродавати Послуги для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві у відповідності з даною Угодою;
 • не завантажувати на Веб-сайт матеріал, захищений авторським правом, торгові марки чи іншу приватну інформацію без отримання попередньої згоди власника інтелектуальної власності.
 • не використовувати програмне забезпечення та не здійснювати дії, направлені на порушення нормального функціонування Веб-сайту, його сервісів та/або сервісів, які застосовуються Вебсайтом для його функціонування;
 • не завантажувати, не зберігати, не публікувати, не поширювати і не надавати доступ та/або не використовувати будь-яким іншим чином будь-яку інформацію, яка порушує правила розміщення Контенту на Веб-сайті, встановлені цією Угодою та будь-якими іншими правилами/положеннями Веб-сайту.

3. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

3.1. Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування та/або так званого «злому») і конфіденційність свого логіну та пароля, та приймає на себе усю відповідальність за їх передачу (розголошення) третім особам. Користувач самостійно несе відповідальність за усі дії, вчинені з його Облікового запису авторизованим відвідувачем, незалежно від того чи були погоджені (схвалені) чи ні такі дії самим Користувачем. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністрацію про будь-який випадок несанкціонованого доступу до Веб-сайту з використанням Облікового запису Користувача та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого логіну та/або пароля.

3.2. Інформація про Користувача, розміщена в його профілі (Обліковому записі), містить (може містити) його персональні дані (прізвище, ім'я, фото, стаж роботи, регіон, спеціалізація, володіння мовами тощо). Користувач усвідомлює і погоджується, що розміщені в Обліковому записі на публічній сторінці профілю персональні дані є загальнодоступними та відкритими для ознайомлення іншими відвідувачами Веб-сайту, і будь-який відвідувач Веб-сайту може ознайомитися з ними.

3.3. Розміщуючи на Веб-сайті свої персональні дані, Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також те, що він добровільно надає їх Адміністрації для обробки. Якщо Користувач не згоден з викладеними вище умовами, то він не повинен реєструватися на Веб-сайті.

3.4. Використовуючи Веб-сайт та/або Послуги, Користувач надає свою згоду Адміністрації на обробку своїх персональних даних, а саме:

3.4.1. Дані, надані Користувачем самостійно, включаючи, але не обмежуючись наступними: ім'я користувача, регіон проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація за бажанням користувача, ip-адреси, інші комунікаційні дані користувачів, повідомлення, листи, заяви, що передаються Користувачу іншими Користувачами і навпаки, будь-які інші персональні дані, які Користувач розміщує на Веб-сайті;

3.4.2. Дані, що надходять автоматично при використанні Веб-сайту включаючи, але не обмежуючись наступними: дані про тип браузера Користувача, статистика переглянутих Користувачем сторінок, IP-адреса, кукі (Cookie - коли Користувач відвідує Сайт, на його комп'ютер відправляються один або кілька файлів cookie. Це невеликий файл, в якому містяться набори символів і який дозволяє ідентифікувати браузер.

3.5. Користувач також дає свою згоду на передачу своїх персональних даних третім особам, в тому числі на передачу персональних даних за кордон, в будь-яку третю країну, у відповідності з цією Угодою.

3.6. Адміністрація обробляє тільки ті персональні дані Користувача, які були надані ним при реєстрації та/або розміщені ним на Веб-сайті, а також дані, зібрані (отримані) в порядку, визначеному нижче. Персональні дані Користувача обробляються за допомогою програмно-апаратних засобів (інструментарію) Веб-сайту. Метою обробки персональних даних користувачів є складання Бази даних користувачів Веб-сайту для забезпечення функціонування Веб-сайту, подальшого надання послуг Користувачам Адміністрацією, а також з іншою метою, як зазначено нижче.

3.7. В рамках діяльності Веб-сайту, Адміністрація може розміщувати інформацію, в тому числі особистого і контактного характеру, необхідну для надання Послуг, для надсилання повідомлень і спілкування Користувачів між собою. Реєструючи Обліковий запис Користувач усвідомлює та приймає на себе всі ризики, пов'язані з тим, що він оприлюднює адресу, або інформацію особистого характеру.

3.8. В процесі роботи Веб-сайту Адміністрація може збирати особисту інформацію, таку як ім'я та контактна інформація, участь Користувачів у іграх, вікторинах та інших маркетингових акціях, організованих на Веб-сайті. В процесі роботи Веб-сайту Адміністрація може також обробляти інформацію пов'язану з ефективністю рекламних (промо) кампаній, в тому числі перегляди оголошень на Веб-сайті.

3.9. Для надання своїх послуг Адміністрація може використовувати інформацію, яку Адміністрація збирає і розміщує для наступних цілей:

3.9.1. забезпечення обслуговування Користувачів, в тому числі для створення і управління Обліковими записами Користувачів, вирішення технічних труднощів і доступу до різних функцій;

3.9.2. адаптація пропозицій і досвіду, в тому числі реклами на своїх сервісах або сервісах третіх осіб;

3.9.3. контроль загальної та індивідуальної активності Користувачів, зокрема, пошук за ключовими словами, активності відносно розміщення та/або придбання та/або перегляду Контенту, а також для управління трафіком на Веб-сайті;

3.9.4. зв'язок з користувачами, в тому числі з питань сервісу, обслуговування або дозволених маркетингових комунікацій через будь-які доступні канали зв'язку;

3.9.5. проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою поліпшення функцій, сервісів та дизайну Веб-сайту;

3.9.6. забезпечення дотримання Угоди, враховуючи боротьбу з шахрайством і забороненою (небажаною) поведінкою;

3.9.7. оцінка деяких факторів особистої інформації, зокрема, для аналізу та прогнозування особистих вподобань, інтересів, поведінки та місцезнаходження.

3.10 . Адміністрація може зберігати інформацію, яку вона збирає і отримує на Веб-сайті стільки, скільки буде потрібно для виконання вищевказаних ділових цілей.

3.11. Адміністрація залишає за собою право відповідно до вимог законодавства обмінюватися інформацією з приватними особами та державними органами в наступних цілях:

 • боротьба з шахрайством та зловживаннями на Веб-сайті;
 • розслідування передбачуваних порушень закону або боротьби з будь-якими іншими передбачуваними порушеннями Угоди Користувачами.

3.12. Адміністрація може надавати персональні дані Користувачів на запити компетентних органів, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

3.13. Адміністрація може передавати певну знеособлену інформацію (дані, які не дозволяють ідентифікувати користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або авторизованим дослідникам з метою кращого розуміння, яка реклама або послуги можуть зацікавити користувачів, поліпшення загальної якості та ефективності Веб-сайту та/або Послуг, або для забезпечення свого внеску в наукові дослідження, які, на думку Адміністрації, можуть приносити певну соціальну користь.

3.14. Вся інформація, яку збирає Адміністрація, в розумних межах захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних.

3.15. Обліковий запис дозволяє використовувати сервіси та функціональні можливості Веб-сайту (отримати доступ та користуватися Послугами) в порядку, в межах та на умовах, визначених цією Угодою та функціональними характеристиками Веб-сайту. Реалізація таких можливостей та правомочностей відбувається, серед іншого, за допомогою програмно-апаратних засобів (інструментарію) (далі, також, – Система), зовнішнє втілення яких представлено у вигляді мультимедійного набор клавіш, кнопок, команд тощо, що забезпечують взаємодію Користувача з сервісами та можливостями Веб-сайту (далі, також – Консоль).

3.16. Веб-сайт може містити посилання на сторонні ресурси\веб-сайти, які не належать або контролюються Адміністрацією. Адміністрація не має ніякого контролю над і не несе жодної відповідальності за вміст, політику конфіденційності або дії третіх осіб. Крім того, Адміністрація не буде і не може піддавати цензурі або редагувати вміст ресурсів третьої сторони. При використанні Веб-сайту, Користувач гарантує розуміння і прийняття вищевикладених фактів і погоджуєтеся звільнити Адміністрацію від відповідальності, що виникає при використання будь-яких сторонніх ресурсів.

3.17. В рамках діяльності Веб-сайту, Адміністрація може надавати персональні дані стороннім сервісам (включаючи, але не обмежуючись вказаними, стримінговим сервісам (включаючи, але не обмежуючись сервісом vimeo.com), іншим службам та сервісам) які забезпечують здійснення Вебсайтом своїх функцій, в обсязі, який встановлюється вказаними сервісами для надання ними своїх послуг Веб-сайту. Користувач повідомлений про це та надає свою згоду на таку передачу.

3.18. На комп’ютер Користувача можуть відправлятися додаткові файли cookie, що дозволяють уникнути повторного введення імені Користувача і пароля при наступному візиті. Користувач може стерти їх після закінчення сеансу, якщо використовує загальнодоступний комп'ютер і не бажає відкривати свої дані третім особам.

3.19. Адміністрація використовує файли cookie, щоб підвищити якість Послуг шляхом збереження налаштувань і відстеження тенденцій в діях. Більшість браузерів спочатку налаштовані так, щоб приймати файли cookie, але Користувач можете повністю заборонити використання файлів cookie або налаштувати показ повідомлень про їх відправку. Користувач повідомлений про те, що без файлів cookie деякі функції сайту можуть не працювати належним чином.

3.20. Адміністрація має право додатково просити згоди Користувача на використання його персональних даних для цілей, на які дана Політика конфіденційності не поширюється. Користувач не зобов'язаний погоджуватися, але підтверджує свою обізнаність в тому, що в такому випадку кориситування окремими Послугами для нього може бути обмежене або недоступне. Якщо Користувач дає свою згоду на додаткові умови, вони будуть превалювати в разі їх розбіжності з умовами цієї Політики конфіденційності.

3.21. Адміністрація використовує всі доступні методи для захисту ваших персональних даних і вимагає того ж від третіх осіб, які можуть обробляти ваші персональні дані для нас. Доступ до персональних даних Користувачів обмежений з метою запобігання несанкціонованому доступу, зміни або неправомірного використання, і дозволений лише для співробітників Адміністрації та підрядників.

4. ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ КОНТЕНТУ КОРИСТУВАЧАМИ ВЕБ-САЙТУ

4.11. Користувачу, з урахуванням обмежень, в т.ч. технічного характеру, передбачених цими Правилами та безпосередньо Адміністрацією Веб-сайту, надається можливість використовувати усі сервіси та можливості Веб-сайту, в т.ч. розміщувати свої Публікації, Відео-матеріали, мультимедійні продукти та інші відомості (інформацію), що відповідають вимогам та технічним можливостям Веб-сайту (надалі, разом - Контент).

4.11.1. Під Публікацією розуміється будь-яке розміщене на Веб-сайті в електронному вигляді повідомлення Користувача (текст в електронній формі будь-якого формату, в т.ч. створений шляхом заповнення відповідних екранних форм (внесення відомостей до них) за допомогою Системи; документ в електронній формі будь-якого формату; повідомлення в звуковій (аудіальній) та/або аудіовізуальній формі будь-якого формату, в т.ч. Відео-матеріали), що містить висновок, думку, міркування, повідомлення інформаційного характеру, тощо, Користувача, в тому числі, але не обмежуючись: коментарі, повідомлення у форумі, відповіді на коментарі, відповіді на повідомлення у форумі.

4.11.2. Під Відео-матеріалом розуміється аудіовізуальний твір в електронній (цифровій) формі (в т.ч. запис здійснений за допомогою числового представлення), що містить виступ особи у вигляді розповіді, декламації чи іншої форми вираження висновку, думки, міркування Користувача з приводу певного питання, в т.ч. проблемно-правового характеру. Користувач розуміє та погоджується, що, задля уникнення можливих непорозумінь, виконавцем виступу у Відео-матеріалах рекомендовано бути самому Користувачу. У випадку, якщо Відео-матеріали, розміщені Користувачем на Веб-сайті, містять зображення третіх осіб, Користувач несе повну персональну відповідальність за це.

4.11.3. Під мультимедійними продуктами розуміються електронні комбінації інформації, що містять текст, відеодані, нерухомі зображення, аудіопотоки, які, серед іншого, доступні в інтерактивному режимі, та розміщені на Веб-сайті Користувачем.

4.12. Користувач на власний ризик розміщує (завантажує) Контент за допомогою спеціальних засобів Веб-сайту, при цьому Користувач самостійно забезпечує необхідні технічні характеристики (властивості) Контенту для його належного сприйняття, а також зобов’язується убезпечити Контент від будь-яких вірусів чи інших потенційно небезпечних елементів (кодів).

4.13. Розміщуючи Контент, Користувач надає доступ до Контенту будь-якому Користувачеві Веб-сайту відповідно до умов цих Правил та з урахуванням встановлених цими Правилами та Адміністрацією Веб-сайту обмежень. Публікуючи будь-який Контент, Користувач надає право іншим Користувачам на його перегляд в режимі он-лайн та офф-лайн, включаючи на портативних пристроях, на розміщення коментарів до нього і визнає єдність текстів коментарів і Контенту, які стають одним взаємопов'язаним цілим в силу прийнятої структури Веб-сайту (єдності публікації Контенту і пов'язаної з ним системою рейтингу, який формується в т.ч. завдяки коментарям до Контенту).

4.14. Користувач несе повну персональну відповідальність за будь-яку інформацію, в т.ч. Контент, яку він завантажує, оприлюднює, опубліковує, відправляє, передає або робить доступною будь-яким іншим чином за допомогою сервісів та функціональних можливостей Веб-сайту.

4.15. Користувач зобов'язується не використовувати Веб-сайт та розміщену на його сторінках інформацію, в т.ч. Контент, для цілей, що суперечать законодавству України, цим Правилам, правам і законним інтересам Адміністрації та/або інших користувачів чи третіх осіб, основам правопорядку та/або моральності.

4.16. На Веб-сайті заборонено розміщення будь-яким способом Контент, який:

4.16.1. містить інформацію, яка не має відношення до юридичної професії або юридичних послуг, не може бути використана у процесі юридичного захисту прав та свобод, не може бути використана для правової, консалтингової, бухгалтерської підтримки підприємницької діяльності та взаємодії з державними органами;

4.16.2. містить рекламу товарів та послуг, включаючи інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, використання криптовалют, або будь-якої іншої подібної діяльності, яка суперечить п.1;

4.16.3. містить явно неправдиву інформацію, а також інформацію, яка вводить в оману, включаючи «спам» або небажану чи оманливу комерційну рекламу;

4.16.4. пропагує злочинну діяльність або містить практичні поради, інструкції або керівництво по здійсненню злочинних дій;

4.16.5. містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницями, інформацією про приватне життя третіх осіб;

4.16.6. містить вульгарні, образливі вирази по відношенню до інших Користувачів та третіх осіб;

4.16.7. містить інформацію, яка пропагує і/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, політичної ворожнечі, пропагує ідеологію нацизму, або інших тоталітарних режимів, расової переваги, містить негативні висловлювання про будь-які країни/народи/релігії/політику; принижує національну гідність, в тому числі за ознакою національної приналежності або політичних поглядів;

4.16.8. містить відомості, що порушують особисті (немайнові) права третіх осіб, в т.ч. які посягають на недоторканність приватного життя, ображають честь, гідність чи ділову репутацію;

4.16.9. містить заклики до насильства і протиправних дій та/або екстремістські матеріали;

4.16.10. містить інформацію, що сприяє в будь-який спосіб (поради, інструкції, посилання на інформацію третіх осіб) шахрайству, обману або зловживання довірою;

4.16.11. містить інформацію, яка порушує чи посягає на власність третіх осіб, права інтелектуальної власності, в т.ч. на комерційну таємницю;

4.16.12. містить особисту чи ідентифікуючу інформацію про інших осіб без їх ясно та явно вираженої згоди;

4.16.13. містить інформацію, що містить наклеп, погрози, дискредитує, порушує права, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів або третіх осіб;

4.16.14. містить віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди Веб-сайту, Адміністрації або іншим користувачам та/або третім особам;

4.16.15. містить зображення і тексти або сцени сексуального характеру, порнографічні та/або еротичні матеріали в будь-якій формі;

4.16.16. містить графічні та/або відео-матеріали, в яких присутні зображення:

 • повністю оголених людей;
 • людей в прозорому або надмірно відвертому одязі;
 • людей в непристойних позах;
 • оголені сідниці, геніталії чи жіночі груди

4.16.17. вихваляє і/або виправдовує сексуальне насилля;

4.16.18. містить детальний опис способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення, детальне зображення сцен суїциду;

4.16.19. містить жорстокість по відношенню до людей чи тварин;

4.16.20. містить інформацію (поради, посилання, інструкції з доступу) про веб-ресурси та/або офлайн ресурси, які містять інформацію, заборонену для розміщення на Веб-сайті згідно цих правил.

4.17. Розміщення реклами в будь-якій формі допускається у випадках, порядку та на умовах, визначених цією Угодою та/або окремими угодами між Адміністрацією та Користувачем.

4.18. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент, розміщений ним на Веб-сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, що здійснюються на свій ризик.

4.19. У випадку порушення цих правил та/або невідповідності Контенту цим Правилам, Адміністрація Веб-сайту має право:

 • зупинити розміщення Користувачем Контенту на Веб-сайті будь-якими доступними Адміністрації програмно-апаратними засобами (модерація) , без попереднього сповіщення Користувача про це;
 • блокувати доступ до будь-якого Контенту, розміщеному на Веб-сайті Користувачем, без попереднього сповіщення Користувача про це;
 • видаляти Контент без попереднього сповіщення Користувача про це;
 • блокувати Користувачеві доступ до Веб-сайту.

4.20. Оскільки Веб-сайт здебільше орієнтований на вузьке коло користувачів, що об’єднанні за професійною ознакою в певну спільноту, Контент повинен відповідати мінімальним вимогам, а також професійним стандартам та нормам моралі й етики, що зазвичай пред’являються для підтримання належного рівня авторитету такої спільноти.

4.21. Контент є таким, що не відповідає мінімальним вимогам, якщо:

а) він є плагіатом, тобто, оприлюдненням (опублікуванням, відтворенням) Користувачем повністю або частково чужого твору під своїм іменем;

б) він є непереробленою компіляцією, тобто, поєднанням Користувачем в одне ціле творів інших авторів без будь-якої їх переробки (аналізу, оцінки тощо);

в) він є неопрацьованим цитуванням, тобто цитуванням Користувачем своїх раніше опублікованих творів більше ніж на 50% відсотків, а так само чужих творів за відсутності власного аналізу чи опрацювання піднятого у творі питання, або коли такий аналіз чи опрацювання є мізерно малим.

4.12. Аміністрація має право відмовити Користувачу в розміщенні Контенту, якщо електронна форма Контенту не відповідає технічним вимогам та можливостям Веб-Сайту та використовуваних ним сервісів (розмір завантажуваних файлів, формат файлів, тощо).

5. ГАРАНТІЇ, ЗАЯВИ ТА ПИТАННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

5.11. Відповідно до цієї Угоди Адміністрація надає Користувачу обмежену, невиключну, відкличну, іменну ліцензію, що не підлягає субліцензуванню, на доступ до Веб-сайту виключно для особистого використання Системи на пристрої Користувача з метою, безпосередньо передбаченою цими Правилами, зокрема, для користування Послугами.

5.12. Ви не маєте права: видаляти будь-які згадки про авторське право, торговельну марку або інші вказівки правовласника з будь-якої частини Системи та/або Послуг; відтворювати, змінювати, підготовляти похідні роботи, які ґрунтуються на Системі та/або Послугах, розподіляти, передавати права на використання Послуг, здавати в оренду, продавати, перепродавати, передавати, оприлюднювати, публічно виконувати, пересилати, передавати в ефір або іншим подібним способом використовувати Систему та/або Послуги; декомпілювати, перепроектовувати або демонтувати Систему та/або Послуги; прив’язуватися до будь-якої частини Системи та/або Послуг, дзеркально відображати будь-яку частину Системи та/або Послуг або створювати фрейм будь-якої частини Системи та/або Послуг; виконувати або запускати будь-які програми або сценарії з метою очищення, індексації, розгляду чи застосування іншого способу збору даних будь-якої частини Системи та/або Послуг чи незаконного ускладнення, унеможливлення виконання та/або обмеження функціональності будь-якого аспекту Системи та/або Послуг; намагатися отримати несанкціонований доступ до Системи та/або Послуг чи порушити будь-який аспект Системи та/або Послуг або пов’язаних із ними систем чи мереж.

.13. Розміщуючи Контент та іншу інформацію на Веб-сайті, Користувач гарантує, що Адміністрація одержує всі необхідні права на такі твори, матеріали, інформацію та відомості, що завантажуються (оприлюднюються, передаються) на Веб-сайт для цілей забезпечення функціонування Веб-сайту, отримання доступу та користування Послугами, а так само для реалізації умов цієї Угоди, в обсязі, необхідному та достатньому для таких цілей, завдань та умов. Зокрема, але не обмежуючись, Користувач надає Адміністрації невиключну, безвідзивну ліцензію на опублікування, відтворення (в т.ч. збереження), публічний показ (демонстрацію) Контенту на Веб-сайті, включення Контенту складовою частиною до збірників, баз даних, зокрема, Веб-сайту, тощо, забезпечення можливості відтворення, копіювання та збереження Контенту іншими Користувачами у випадках та у порядку, передбачених цими Правилами.

5.14. Користувач власними силами та за рахунок власних коштів вирішує всі питання авторських прав, прав промислової власності та інших прав інтелектуальної власності, пов`язаних із створенням будь-яких матеріалів, об’єктів та інформації, що завантажуються (оприлюднюються, передаються) на Веб-сайт, в т.ч. Контенту. Відповідно, Користувач гарантує, що Адміністрація не повинна буде здійснювати жодних платежів на користь як Користувача, так і на користь будь-яких третіх осіб, у зв’язку з використанням матеріалів, інформації та об’єктів права інтелектуальної власності, які належать Користувачу та/або третім особам та завантажуються (оприлюднюються, передаються) на Веб-сайт для цілей забезпечення функціонування Веб-сайту, отримання доступу та користування Послугами, а так само реалізації цієї Угоди в цілому.

5.15. Користувач гарантує наявність у нього відповідних договорів та/або дозволів з особами, яким належать первинні авторські права, або інші відповідні права інтелектуальної власності, на складові частини, якщо такі наявні та увійшли до будь-яких матеріалів, об’єктів та інформації, що завантажуються (оприлюднюються, передаються) на Веб-сайт, в т.ч. Контенту, так само як і відповідні права щодо будь-яких об'єктів права інтелектуальної власності, що використовуються в процесі створення та відтворення будь-яких матеріалів, об’єктів та інформації, в т.ч. Контенту, або за допомогою яких здійснюється таке створення та відтворення, і те, що Користувач має всі необхідні повноваження та/або дозволи, що дозволяє йому створити матеріали, об’єкти та інформацію, що завантажуються (оприлюднюються, передаються) на Веб-сайт, в т.ч. Контент, правомірно, без порушень прав та інтересів третіх осіб, з урахуванням умови, що Адміністрація та/або Користувач набуває відповідні правомочності та/або права (ліцензію) на матеріали, об’єкти та інформацію, що завантажуються (оприлюднюються, передаються) на Веб-сайт, в т.ч. Контент, як передбачено цією Угодою.

5.16. Послуги надаються за принципом «як є» і «за наявності». Хоча ми застосовуємо наявні навички та вміння для забезпечення функціонування Веб-сайту та/або користування Послугами, ми не можемо перевірити та гарантувати точність, повноту або достовірність усієї інформації, тож ми не несемо відповідальність за будь-які помилки (зокрема явні та друкарські), будь-які затримки, які виникли через тимчасову та/ або часткову несправність, ремонт, удосконалення чи підтримку нашого Веб-сайту або чогось іншого, неточну, недостовірну чи неправдиву інформацію, надану (розміщену) Користувачами, або ненадання ними відповідної (необхідної) інформації.

5.17. Адміністрація відмовляється від усіх заяв чи гарантій, прямих чи опосередкованих (непрямих), в т.ч. хоча і передбачених законом, однак явно не визначених цими Правилами, зокрема, від гарантій задовільної якості Контенту, його придатності для конкретної мети та непорушення прав інтелектуальної власності. Крім того, Адміністрація не робить заяв і не надає порук чи гарантій надійності, своєчасності, якості, придатності чи доступності Послуг або будь-якого Контенту, який замовляються через використання Послуг (Системи), або того, що Послуги надаватимуться безперервно чи безвідмовно. Веб-сайт не є і не має розглядатися як рекомендація або схвалення якості, актуальності, професійності або корисності будь-якого Контенту, в т.ч. запропонованого для продажу конкретним Користувачем. Адміністрація не гарантує порядності Користувачів, а так само якості чи придатності їх матеріалів, Контенту, що розміщується ними на Веб-сайті: в будь-якому випадку кожен Користувач несе персональну відповідальність за точність, повноту і правильність інформації, що завантажується ним до Веб-сайту, зокрема, що стосується Контенту. Тільки Ви несете відповідальність за всі ризики, пов’язані з використанням Вами Послуг, а так само з замовленням й використанням за допомогою Веб-сайту Контенту, у максимальному обсязі, передбаченому чинним законодавством.

5.18. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки та/або незручності, які є результатом доступу або відсутності можливості доступу Користувача до Веб-сайту.

5.19. Адміністрація не гарантує безпомилкове і безперервне функціонування Веб-сайту.

5.20. Ви погоджуєтеся відшкодувати збитки та/або звільнити Адміністрацію, її посадових осіб чи співробітників або залучених субвиконавців (агентів) від будь-яких позовів, вимог, зобов’язань і витрат (зокрема, судових витрат), що виникли внаслідок або у зв’язку з:

 • використанням Вами Веб-сайту або Послуг, чи Контенту, отриманого за допомогою Веб-сайту (Системи, Послуг);
 • порушенням Вами будь-яких положень цих Правил;
 • використанням Адміністрацією інформації про Вас, розміщеної в профілі Користувача (Обліковому записі);
 • порушенням Вами прав та/або законних інтересів будь-якої третьої особи.

5.21. У разі пред’явлення Адміністрації відносно будь-яких матеріалів, об’єктів та інформації, що завантажуються (оприлюднюються, передаються) Користувачем на Веб-сайт, в т.ч. Контенту, будь-яких вимог, претензій та/або позовів з боку третіх осіб, в тому числі осіб, якім належать будь-які права на відповідні матеріали, об’єкти чи їх складові, в т.ч. права інтелектуальної власності, Користувач зобов`язаний врегулювати такі вимоги, претензії та/або позови самостійно та за власний рахунок, а якщо Адміністрація зазнала збитків через такі претензії і/або позови, то такі збитки повинні бути відшкодовані Користувачем Адміністрації в повному обсязі.

6. МОДЕРАЦІЯ

6.11. Адміністрація залишає за собою право здійснювати контроль усієї інформації, що розміщена або підлягає розміщенню на Веб-сайті Користувачами (стежити за змістом і якістю цієї інформації), на предмет відповідності положенням цієї Угоди, та у разі потреби за власним розсудом, без попередження і пояснення причин, видаляти або блокувати доступ до такої інформації чи вчиняти інші заходи впливу, як зазначено в цих Правилах (далі – Модерація). Модерація здійснюється в обсягах (межах, об’ємах), встановлених Адміністрацією.

6.12. Користувач погоджується з правом Адміністрації обмежувати або блокувати доступ до Облікового запису чи Веб-сайту, або застосовувати інші заходи впливу щодо Користувача, який порушує умови цієї Угоди, або норми чинного законодавства України, або основи правопорядку чи моральності, або законні права і інтереси Адміністрації та/або інших користувачів чи третіх осіб, про що від них отримана відповідна скарга. Ці заходи, включаючи тривалість і рівень обмеження доступу, визначаються Адміністрацією за власним розсудом і можуть бути застосовані без попереднього повідомлення Адміністрацією такого Користувача.

6.13. Право Адміністрації на Модерацію не є обов’язком, а є правом Адміністрації. Таким чином, бездіяльність з боку Адміністрації при порушенні Користувачами цієї Угоди в конкретний момент часу чи за конкретною подією не позбавляє Адміністрацію права застосовувати необхідні заходи захисту, в т.ч. Модерацію.

6.14. Адміністрація не несе відповідальність за будь-які наслідки тих дій, що вчиняються або будуть вчинені у рамках процедури Модерації.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.11. Всі спори та суперечки, що можуть виникнути в процесі користування Веб-сайтом та виконання цих Правил, вирішуються шляхом ведення переговорів з метою досягнення мирової угоди. Досудове вирішення спорів є обов'язковим для сторін суперечки. У випадку неможливості досягнення мирової угоди, спір підлягає вирішенню, у судовому порядку, згідно з підвідомчістю і підсудності встановленою законодавством України.

7.12. Взаємовідносини за цією Угодою регулюються чинним законодавством України, при цьому випадку, коли відносини за цією Угодою врегульовані в інший спосіб, аніж передбачено положеннями відповідних актів, зокрема, актами цивільного законодавства, вважаються застосованою норма ч. 3 ст. 6 Цивільного кодексу України.

Дані Правила є невід’ємною частиною Угоди з Користувачем веб-сайту inhouseyurist.com, розміщеної за посиланням https://inhouseyurist.com/legal/.

Inhouseyurist.com є мережею професійних знань, пов’язаних з юридичною професією. В зв’язку цим, ми встановили обмеження щодо Контенту, який може бути розміщено на Веб-сайті.

Користувачу, з урахуванням обмежень, в т.ч. технічного характеру, передбачених цими Правилами та безпосередньо Адміністрацією Веб-сайту, надається можливість використовувати усі сервіси та можливості Веб-сайту, в т.ч. розміщувати свої Публікації, Відео-матеріали, мультимедійні продукти та інші відомості (інформацію), що відповідають вимогам та технічним можливостям Веб-сайту (надалі, разом - Контент).

 • Під Публікацією розуміється будь-яке розміщене на Веб-сайті в електронному вигляді повідомлення Користувача (текст в електронній формі будь-якого формату, в т.ч. створений шляхом заповнення відповідних екранних форм (внесення відомостей до них) за допомогою Системи; документ в електронній формі будь-якого формату; повідомлення в звуковій (аудіальній) та/або аудіовізуальній формі будь-якого формату, в т.ч. Відео-матеріали), що містить висновок, думку, міркування, повідомлення інформаційного характеру, тощо, Користувача, в тому числі, але не обмежуючись: коментарі, повідомлення у форумі, відповіді на коментарі, відповіді на повідомлення у форумі.
 • Під Відео-матеріалом розуміється аудіовізуальний твір в електронній (цифровій) формі (в т.ч. запис здійснений за допомогою числового представлення), що містить виступ особи у вигляді розповіді, декламації чи іншої форми вираження висновку, думки, міркування Користувача з приводу певного питання, в т.ч. проблемно-правового характеру. Користувач розуміє та погоджується, що, задля уникнення можливих непорозумінь, виконавцем виступу у Відео-матеріалах рекомендовано бути самому Користувачу. У випадку, якщо Відео-матеріали, розміщені Користувачем на Веб-сайті, містять зображення третіх осіб, Користувач несе повну персональну відповідальність за це.
 • Під мультимедійними продуктами розуміються електронні комбінації інформації, що містять текст, відеодані, нерухомі зображення, аудіопотоки, які, серед іншого, доступні в інтерактивному режимі, та розміщені на Веб-сайті Користувачем.

Користувач на власний ризик розміщує (завантажує) Контент за допомогою спеціальних засобів Веб-сайту, при цьому Користувач самостійно забезпечує необхідні технічні характеристики (властивості) Контенту для його належного сприйняття, а також зобов’язується убезпечити Контент від будь-яких вірусів чи інших потенційно небезпечних елементів (кодів).

Розміщуючи Контент, Користувач надає доступ до Контенту будь-якому Користувачеві Веб-сайту відповідно до умов цих Правил та з урахуванням встановлених цими Правилами та Адміністрацією Веб-сайту обмежень. Публікуючи будь-який Контент, Користувач надає право іншим Користувачам на його перегляд в режимі он-лайн та оф-лайн, включаючи на портативних пристроях, на розміщення коментарів до нього і визнає єдність текстів коментарів і Контенту, які стають одним взаємопов'язаним цілим в силу прийнятої структури Веб-сайту (єдності публікації Контенту і пов'язаної з ним системою рейтингу, який формується в т.ч. завдяки коментарям до Контенту).

Користувач несе повну персональну відповідальність за будь-яку інформацію, в т.ч. Контент, яку він завантажує, оприлюднює, опубліковує, відправляє, передає або робить доступною будь-яким іншим чином за допомогою сервісів та функціональних можливостей Веб-сайту.

Користувач зобов'язується не використовувати Веб-сайт та розміщену на його сторінках інформацію, в т.ч. Контент, для цілей, що суперечать законодавству України, цим Правилам, правам і законним інтересам Адміністрації та/або інших користувачів чи третіх осіб, основам правопорядку та/або моральності.

На Веб-сайті заборонено розміщення будь-яким способом Контент, який:

 • містить інформацію, яка не має відношення до юридичної професії або юридичних послуг, не може бути використана у процесі юридичного захисту прав та свобод, не може бути використана для правової, консалтингової, бухгалтерської підтримки підприємницької діяльності та взаємодії з державними органами;
 • містить рекламу товарів та послуг, включаючи інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, використання криптовалют, або будь-якої іншої подібної діяльності, яка суперечить п.1;
 • містить явно неправдиву інформацію, а також інформацію, яка вводить в оману, включаючи «спам» або небажану чи оманливу комерційну рекламу;
 • пропагує злочинну діяльність або містить практичні поради, інструкції або керівництво по здійсненню злочинних дій;
 • містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницями, інформацією про приватне життя третіх осіб;
 • містить вульгарні, образливі вирази по відношенню до інших Користувачів та третіх осіб;
 • містить інформацію, яка пропагує і/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, політичної ворожнечі, пропагує ідеологію нацизму, або інших тоталітарних режимів, расової переваги, містить негативні висловлювання про будь-які країни/народи/релігії/політику; принижує національну гідність, в тому числі за ознакою національної приналежності або політичних поглядів;
 • містить відомості, що порушують особисті (немайнові) права третіх осіб, в т.ч. які посягають на недоторканність приватного життя, ображають честь, гідність чи ділову репутацію;
 • містить заклики до насильства і протиправних дій та/або екстремістські матеріали;
 • містить інформацію, що сприяє в будь-який спосіб (поради, інструкції, посилання на інформацію третіх осіб) шахрайству, обману або зловживання довірою;
 • містить інформацію, яка порушує чи посягає на власність третіх осіб, права інтелектуальної власності, в т.ч. на комерційну таємницю;
 • містить особисту чи ідентифікуючу інформацію про інших осіб без їх ясно та явно вираженої згоди;
 • містить інформацію, що містить наклеп, погрози, дискредитує, порушує права, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів або третіх осіб;
 • містить віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди Веб-сайту, Адміністрації або іншим користувачам та/або третім особам;
 • містить зображення і тексти або сцени сексуального характеру, порнографічні та/або еротичні матеріали в будь-якій формі;
 • містить графічні та/або відео-матеріали, в яких присутні зображення:
  • повністю оголених людей;
  • людей в прозорому або надмірно відвертому одязі;
  • людей в непристойних позах;
  • оголені сідниці, геніталії чи жіночі груди
 • вихваляє і/або виправдовує сексуальне насилля;
 • містить детальний опис способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення, детальне зображення сцен суїциду;
 • містить жорстокість по відношенню до людей чи тварин;
 • містить інформацію (поради, посилання, інструкції з доступу) про веб-ресурси та/або офлайн ресурси, які містять інформацію, заборонену для розміщення на Веб-сайті згідно цих правил.

Розміщення реклами в будь-якій формі допускається у випадках, порядку та на умовах, визначених цією Угодою та/або окремими угодами між Адміністрацією та Користувачем.

Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент, розміщений ним на Веб-сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, що здійснюються на свій ризик.

У випадку порушення цих правил та/або невідповідності Контенту цим Правилам, Адміністрація Веб-сайту має право:

 • зупинити розміщення Користувачем Контенту на Веб-сайті будь-якими доступними Адміністрації програмно-апаратними засобами (модерація) , без попереднього сповіщення Користувача про це;
 • блокувати доступ до будь-якого Контенту, розміщеному на Веб-сайті Користувачем, без попереднього сповіщення Користувача про це;
 • видаляти Контент без попереднього сповіщення Користувача про це;
 • блокувати Користувачеві доступ до Веб-сайту.

Оскільки Веб-сайт здебільше орієнтований на вузьке коло користувачів, що об’єднанні за професійною ознакою в певну спільноту, Контент повинен відповідати мінімальним вимогам, а також професійним стандартам та нормам моралі й етики, що зазвичай пред’являються для підтримання належного рівня авторитету такої спільноти.

Контент є таким, що не відповідає мінімальним вимогам, якщо:

а) він є плагіатом, тобто, оприлюдненням (опублікуванням, відтворенням) Користувачем повністю або частково чужого твору під своїм іменем;

б) він є непереробленою компіляцією, тобто, поєднанням Користувачем в одне ціле творів інших авторів без будь-якої їх переробки (аналізу, оцінки тощо);

в) він є неопрацьованим цитуванням, тобто цитуванням Користувачем своїх раніше опублікованих творів більше ніж на 50% відсотків, а так само чужих творів за відсутності власного аналізу чи опрацювання піднятого у творі питання, або коли такий аналіз чи опрацювання є мізерно малим.

Адміністрація має право відмовити Користувачу в розміщенні Контенту, якщо електронна форма Контенту не відповідає технічним вимогам та можливостям Веб-Сайту та використовуваних ним сервісів (розмір завантажуваних файлів, формат файлів, тощо).

Розміщуючи Контент на сайті, цим Користувач заявляє, що він прочитав ці Правила, зрозумів їх зміст та свідомо надає свою згоду бути зобов’язаним цими Правилами, заявляє про свою здатність їх виконувати, усвідомлює права Адміністрації обмежувати використання Користувачем Сайту та надає свою згоду на реалізацію Адміністрацією цих прав.

Всі зміни даних Правил публікуються на цій сторінці за адресою https://inhouseyurist.com/legal/#content-rules

Якщо Користувач не згоден з цими правилами, Адміністрація просить НЕ РОЗМІЩУВАТИ КОНТЕНТ НА ВЕБ-САЙТІ.

Використовуючи Веб-сайт, Ви (Користувач) даєте згоду на збір і використання Ваших персональних даних в відповідності з цією політикою конфіденційності (тут і надалі – Політика). У даній Політиці конфіденційності описується, які персональні дані Адміністрація Веб-сайту отримує і збирає, коли Ви користуєтеся Веб-сайтом.

Дана Політика є невід’ємною частиною Угоди з Користувачем веб-сайту inhouseyurist.com, розміщеної за посиланням https://inhouseyurist.com/legal/.

Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування та/або так званого «злому») і конфіденційність свого логіну та пароля, та приймає на себе усю відповідальність за їх передачу (розголошення) третім особам. Користувач самостійно несе відповідальність за усі дії, вчинені з його Облікового запису авторизованим відвідувачем, незалежно від того чи були погоджені (схвалені) чи ні такі дії самим Користувачем. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністрацію про будь-який випадок несанкціонованого доступу до Веб-сайту з використанням Облікового запису Користувача та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого логіну та/або пароля.

Інформація про Користувача, розміщена в його профілі (Обліковому записі), містить (може містити) його персональні дані (прізвище, ім'я, фото, стаж роботи, регіон, спеціалізація, володіння мовами тощо). Користувач усвідомлює і погоджується, що розміщені в Обліковому записі на публічній сторінці профілю персональні дані є загальнодоступними та відкритими для ознайомлення іншими відвідувачами Веб-сайту, і будь-який відвідувач Веб-сайту може ознайомитися з ними.

Розміщуючи на Веб-сайті свої персональні дані, Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також те, що він добровільно надає їх Адміністрації для обробки. Якщо Користувач не згоден з викладеними вище умовами, то він не повинен реєструватися на Веб-сайті.

Використовуючи Веб-сайт та/або Послуги, Користувач надає свою згоду Адміністрації на обробку своїх персональних даних, а саме:

Дані, надані Користувачем самостійно, включаючи, але не обмежуючись наступними: ім'я користувача, регіон проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація за бажанням користувача, ip-адреси, інші комунікаційні дані користувачів, повідомлення, листи, заяви, що передаються Користувачу іншими Користувачами і навпаки, будь-які інші персональні дані, які Користувач розміщує на Веб-сайті;

Дані, що надходять автоматично при використанні Веб-сайту включаючи, але не обмежуючись наступними: дані про тип браузера Користувача, статистика переглянутих Користувачем сторінок, IP-адреса, кукі (Cookie - коли Користувач відвідує Сайт, на його комп'ютер відправляються один або кілька файлів cookie. Це невеликий файл, в якому містяться набори символів і який дозволяє ідентифікувати браузер.

Користувач також дає свою згоду на передачу своїх персональних даних третім особам, в тому числі на передачу персональних даних за кордон, в будь-яку третю країну, у відповідності з цією Угодою.

Адміністрація обробляє тільки ті персональні дані Користувача, які були надані ним при реєстрації та/або розміщені ним на Веб-сайті, а також дані, зібрані (отрмані) в порядку, визначеному нижче. Персональні дані Користувача обробляються за допомогою програмно-апаратних засобів (інструментарію) Веб-сайту. Метою обробки персональних даних користувачів є складання Бази даних користувачів Веб-сайту для забезпечення функціонування Веб-сайту, подальшого надання послуг Користувачам Адміністрацією, а також з іншою метою, як зазначено нижче.

В рамках діяльності Веб-сайту, Адміністрація може розміщувати інформацію, в тому числі особистого і контактного характеру, необхідну для надання Послуг, для надсилання повідомлень і спілкування Користувачів між собою. Реєструючи Обліковий запис Користувач усвідомлює та приймає на себе всі ризики, пов'язані з тим, що він оприлюднює адресу, або інформацію особистого характеру.

В процесі роботи Веб-сайту Адміністрація може збирати особисту інформацію, таку як ім'я та контактна інформація, участь Користувачів у іграх, вікторинах та інших маркетингових акціях, організованих на Веб-сайті. В процесі роботи Веб-сайту Адміністрація може також обробляти інформацію пов'язану з ефективністю рекламних (промо) кампаній, в тому числі перегляди оголошень на Веб-сайті.

Для надання своїх послуг Адміністрація може використовувати інформацію, яку Адміністрація збирає і розміщує для наступних цілей:

 • забезпечення обслуговування Користувачів, в тому числі для створення і управління Обліковими записами Користувачів, вирішення технічних труднощів і доступу до різних функцій;
 • адаптація пропозицій і досвіду, в тому числі реклами на своїх сервісах або сервісах третіх осіб;
 • контроль загальної та індивідуальної активності Користувачів, зокрема, пошук за ключовими словами, активності відносно розміщення та/або придбання та/або перегляду Контенту, а також для управління трафіком на Веб-сайті;
 • зв'язок з користувачами, в тому числі з питань сервісу, обслуговування або дозволених маркетингових комунікацій через будь-які доступні канали зв'язку;
 • проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою поліпшення функцій, сервісів та дизайну Веб-сайту;
 • забезпечення дотримання Угоди, враховуючи боротьбу з шахрайством і забороненою (небажаною) поведінкою;
 • оцінка деяких факторів особистої інформації, зокрема, для аналізу та прогнозування особистих вподобань, інтересів, поведінки та місцезнаходження.

Адміністрація може зберігати інформацію, яку вона збирає і отримує на Веб-сайті стільки, скільки буде потрібно для виконання вищевказаних ділових цілей.

Адміністрація залишає за собою право відповідно до вимог законодавства обмінюватися інформацією з приватними особами та державними органами в наступних цілях:

 • боротьба з шахрайством та зловживаннями на Веб-сайті;
 • розслідування передбачуваних порушень закону або боротьби з будь-якими іншими передбачуваними порушеннями Угоди Користувачами.

Адміністрація може надавати персональні дані Користувачів на запити компетентних органів, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Адміністрація може передавати певну знеособлену інформацію (дані, які не дозволяють ідентифікувати користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або авторизованим дослідникам з метою кращого розуміння, яка реклама або послуги можуть зацікавити користувачів, поліпшення загальної якості та ефективності Веб-сайту та/або Послуг, або для забезпечення свого внеску в наукові дослідження, які, на думку Адміністрації, можуть приносити певну соціальну користь.

Вся інформація, яку збирає Адміністрація, в розумних межах захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних.

Обліковий запис дозволяє використовувати сервіси та функціональні можливості Веб-сайту (отримати доступ та користуватися Послугами) в порядку, в межах та на умовах, визначених цією Угодою та функціональними характеристиками Веб-сайту. Реалізація таких можливостей та правомочностей відбувається, серед іншого, за допомогою програмно-апаратних засобів (інструментарію) (далі, також, – Система), зовнішнє втілення яких представлено у вигляді мультимедійного набор клавіш, кнопок, команд тощо, що забезпечують взаємодію Користувача з сервісами та можливостями Веб-сайту (далі, також – Консоль).

Веб-сайт може містити посилання на сторонні ресурси\веб-сайти, які не належать або контролюються Адміністрацією. Адміністрація не має ніякого контролю над і не несе жодної відповідальності за вміст, політику конфіденційності або дії третіх осіб. Крім того, Адміністрація не буде і не може піддавати цензурі або редагувати вміст ресурсів третьої сторони. При використанні Веб-сайту, Користувач гарантує розуміння і прийняття вищевикладених фактів і погоджуєтеся звільнити Адміністрацію від відповідальності, що виникає при використання будь-яких сторонніх ресурсів.

В рамках діяльності Веб-сайту, Адміністрація може надавати персональні дані стороннім сервісам (включаючи, але не обмежуючись вказаними, стримінговим сервісам (включаючи, але не обмежуючись сервісом vimeo.com), іншим службам та сервісам) які забезпечують здійснення Вебсайтом своїх функцій, в обсязі, який встановлюється вказаними сервісами для надання ними своїх послуг Веб-сайту. Користувач повідомлений про це та надає свою згоду на таку передачу.

На комп’ютер Користувача можуть відправлятися додаткові файли cookie, що дозволяють уникнути повторного введення імені Користувача і пароля при наступному візиті. Користувач може стерти їх після закінчення сеансу, якщо використовує загальнодоступний комп'ютер і не бажає відкривати свої дані третім особам.

Адміністрація використовує файли cookie, щоб підвищити якість Послуг шляхом збереження налаштувань і відстеження тенденцій в діях. Більшість браузерів спочатку налаштовані так, щоб приймати файли cookie, але Користувач можете повністю заборонити використання файлів cookie або налаштувати показ повідомлень про їх відправку. Користувач повідомлений про те, що без файлів cookie деякі функції сайту можуть не працювати належним чином.

Адміністрація має право додатково просити згоди Користувача на використання його персональних даних для цілей, на які дана Політика конфіденційності не поширюється. Користувач не зобов'язаний погоджуватися, але підтверджує свою обізнаність в тому, що в такому випадку кориситування окремими Послугами для нього може бути обмежене або недоступне. Якщо Користувач дає свою згоду на додаткові умови, вони будуть превалювати в разі їх розбіжності з умовами цієї Політики конфіденційності.

Адміністрація використовує всі доступні методи для захисту ваших персональних даних і вимагає того ж від третіх осіб, які можуть обробляти ваші персональні дані для нас. Доступ до персональних даних Користувачів обмежений з метою запобігання несанкціонованому доступу, зміни або неправомірного використання, і дозволений лише для співробітників Адміністрації та підрядників.

Всі зміни даної Політики конфіденційності публікуються на цій сторінці за адресою https://inhouseyurist.com/legal/#privacy-policy

ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ ЗІ ЗБОРОМ, ВИКОРИСТАННЯМ І РОЗКРИТТЯМ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ, ЯК ЦЕ ЗАЗНАЧНО В ДАНІЙ ПОЛІТИЦІ, БУДЬ ЛАСКА, НЕ КОРИСТЙТЕСЬ ПОСЛУГАМИ ВЕБ-САЙТУ.

close